gipsarski-radovi
ipsarski radovi gipsgipsarski radovi galerija gipsipsarski radovi gips
     
 

Sistem suve gradnje

Gipsarski radovi se izvode sistemom suve gradnje što je velika prednost prilikom samog izvodjena radova jer sistem suve gradnje eliminiše razne teške i prljave poslove poput nošenja cigala, peska i cementa na visinu, mešanje maltera, spravljanje betona, iznošenje šuta i sl. Sistemi izrađeni ovim putem su neuporedivo lakši od standardnog malterisanja ili zidanja.

Prednosti suve gradnje su brza izrada obloga, pregrada i plafona, jer su ploče velikih dimenzija i lako se postavljaju, nema procesa sušenja kao kod standardne gradnje – ploče se izbandažiraju i spremne su za gletovanje ili postavljanje tapete. Velika preciznost u radu i jednostavna mogućnost prepravljanja.

Protivpožarna zaštita

Gipsani protivpožarni sistemi jesu najjednostavniji način zaštite objekata od dejstva vatre. Gips se, kao materijal, pokazao kao veoma efikasan u zaštiti objekata od dejstva vatre, i kako u svojoj strukturi ima kristalno vezanu vodu, predstavlja idealno rešenje za razne sisteme protivpožarne zaštite. Montaža suvim postupkom vatrootpornih sistema se ne razlikuje u bitnoj meri od montaže klasičnih sistema i tako daje još jednu prednost.

Oblogom zida moguće je popraviti vatrootpornost pregrade i do 90 minuta. Pregradni zidovi sa vatrootpornošću do 180 minuta su jednostavan izbor pregrade za podelu prostora na protivpožarne sektore ili jednostavnu zaštitu svog doma .Vatrootpornost spuštenih plafona je karakteristika koja se zahteva kao standard kod svih objekata javnog karaktera.

Toplotna i zvučna izolacija

Gips se, takođe, pokazao kao veoma praktična i efikasna toplotna i zvučna izolacija. Kako je gips lagani materijal sistema suve gradnje, izuzetno je lako primenjljiv kako na adaptaciji već postojećih objekata, tako i na izgradnji novih projekata.

Naši gipsani radovi vam omogućuju izuzetno povećanje toplotne izolacije objekta, poboljšanje zvučne zaštite, ne zahtevaju pripremu podloge i tako su idealno rešenje prilikom različitih sanacija i adaptacija. Takođe, gips je ekološki materijal koji omogućava jednostavnu i brzu montažu i ne zahteva dugotrajan proces sušenja materijala, tako da je moguće brzo preći na izvođenje sledeće faze gipsarskih radova.

Get Adobe Flash player